Bolyai

Enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő-oktató iskolai közösségek vizsgálata
Bolyai ösztöndíjas kutatás

Bemutatkozás

 • dr. Szekeres Ágota

  Jelenlegi munkakör

  dr. Szekeres Ágota vagyok az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet megbízott intézetigazgatója.

 • Végzettség

  A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1999-ben végeztem tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai terapeutaként és hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanárként. Ezt követően pszichológusi végzettséget szereztem. 2006-ban a hazai első okleveles gyógypedagógus-képzésben is befejeztem tanulmányaimat. 2011-ben védtem meg doktori disszertációmat, amelyben enyhén értelmi fogyatékos gyermekek társas beilleszkedését vizsgáltam.

 • Szakmai tapasztalat

  2000 óta dolgozom a felsőoktatásban, kezdetben óraadóként segítettem az Oligofrénpedagógiai Tanszék munkáját, majd pedig 2003-tól főiskolai tanársegédként. Mindeközben tapasztalatokat szereztem más képzésekben és karokon is, hiszen négy éven keresztül óraadó tanárként alkalmaztak az Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főiskola Pszichológia és Szociálpedagógia Tanszékén, 2003-tól pedig az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar Neveléstudományi Tanszékén. 2006 óta dolgozom adjunktusi munkakörben, 2007 óta pedig különböző vezetői munkakörökben.

  Számos tanulmányúton gazdagítottam tudásomat, jártam Németországban, Ausztriában, Finnországban, Spanyolországban, Hollandiában és Portugáliában.

  Több szervezet szakértői listájában szerepelek (Tempus Közalapítvány, FSZK, ESZA Kht.). Tananyagfejlesztő és egyéb szakértői munkákat végeztem HEFOP és TÁMOP pályázatok keretén belül (például a középiskolai integráció segítése vagy az integráló és szegregáló intézmények együttműködésének feltérképezése témában).

 • Közéleti tevékenység

  1999-től vagyok tagja a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, 2003 óta pedig a Magyar Pszichológiai Társaság Gyógypedagógiai Pszichológiai Szekciójának is. Önkéntes pszichológusként segítem a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért és Trappancs Egyesület munkáját. 2009-től a Gyógypedagógiai Szemle szerkesztő bizottságának vagyok tagja, valamint dolgozom a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének vezetőségében is.

A kutatásról

2014 és 2017 között a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával folytathatom kutatásaimat, amelynek központi témája az enyhén értelmi fogyatékos tanulók társas helyzete különböző közösségekben (szegregált és integrált osztályokban egyaránt).

Az integrált nevelés jogszabályi lehetősége 1993 óta biztosított Magyarországon. Kezdetben igen kevés intézmény vállalkozott erre a feladatra, később egyre többen próbálkoztak meg vele. Mára az általános iskolák többsége is tanít sajátos nevelési igényű gyermekeket. Viszonylag kevés hazai adattal rendelkezünk ezeknek a gyermekeknek a helyzetéről, akár a teljesítményüket, akár pedig a beilleszkedésüket nézzük.

Így kezdeti eredményeink után szeretnénk folytatni a munkát. Többek között a szociometria módszerével kívánjuk feltárni a közösségek jellemzőit, elsősorban 4., 5., 6. osztályos csoportokban. A kutatás első évében papír alapon, azt követően pedig egy online szoftver segítségével. Ezen szoftver támogatásával a papír alapú kérdőívek rögzítése felgyorsul, interaktív formában felrajzolhatóvá válnak a szociogramok. A későbbiekben pedig már a felvételt is digitálisan tervezzük. Ezáltal a pedagógusoknak is osztályra szabottan tudunk majd visszajelzést adni.

A kutatás eredményeiről a Facebook oldalunkon is beszámolunk.

...